Vapaaehtoisten johtaminen

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Ohjelma on rakennettu niin, että jokainen osallistuja valitsee yhdeltä teema-alueelta ohjelmaa kahteen ohjelmaosioon.

Yksi osio sisältää vaihtoehtoisesti joko kaksi puhetta, puheen + paneelin tai työpajan (sauna tai tavallinen työpaja). Poikkeuksen muodostavat vaellus- ja melontatyöpajat, mitkä kestävät kahden ohjelmaosion verran. Työpajoja on myös englanniksi. Englanninkielisiin työpajoihin voi kuka tahansa osallistua, mutta niihin varataan kiintiöt sellaisille, jotka eivät pärjää suomen kielellä. Lauantai-iltapäivän ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta.

Vapaaehtoisten johtaminen teemassa tehdään ristipölytystä toisten vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa ja pureudutaan arjen johtamiseen monelta eri näkökulmalta. Maailma muuttuu, pitääkö vapaaehtoistoiminnan muuttua? Miten konflikteja voidaan hallita?  Saako vapaaehtoistoiminnassa olla kunnianhimoa? Miten mentorointi auttaa jaksamaan arjessa?

Osion 1 Puhujat, paneelikeskustelu ja työpajat

Joint effort – How to lead planning of scout camp for 40.000 participants (speech 1, participants will also join panel discusion)
Erling Birkpak

In Denmark there is not only one scout header organization, like we have in Suomen Partiolaiset in Finland. Instead there are the five internationally recognized Danish scouts header organizations: Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Danish Baptisters Scout Corps, The Green Girl Scouts, The Danish Scout Corps and the YMCA-scouts in Denmark. The speech is about the story, how these five organizations people were collected together to build up united and biggest scout camp ever held in Danmark with almost 40.000 participants.

How does leading volunteers differ from the leadership lessons learned at work? (panel discussion, participants will also join speech 1)
Panel participants will be confirmed later on

The panel discussion will focus on the special features of leading volunteers and discussing why many rules that apply in working life do not apply with volunteer work. In working life financial obligations and values are often highlighted rather than social values that guide volunteer work. Volunteer work is based on the volunteer’s personal interest of being involved. There can be many reasons for this involvement. Leading volunteers has been described as giving an opportunity for the volunteers to work towards the organisations goals and principles. In what respect can you use the leadership lessons from working life when leading volunteers? The panel discussion will reflect on what is good leadership of volunteers like.

Jos teet, tee kunnolla (melontatyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Lauri Hilander

Mikä ihmiselle antaa eniten? Tee asiat kunnolla, muuten siinä ei ole mieltä. Vai onko? Partiopyörteeseen voi jäädä jumiin, on hankala sanoa ei. Onko maailmassa muita asioita kuin partio? Mietimme yhdessä miten oppia valitsemaan ne tehtävät, jotka tuottavat sinulle iloa ja joissa saa harrastaa. Keskustelemme ja reflektoimme omaa harrastamista ja sitoutumista.

Melontatyöpajaan osallistujilta odotetaan jonkinlaista kokemusta melonnasta, jotta työpajassa voidaan keskittyä sisältöön täysipainoisesti. Ota mukaasi reppu, jossa täytetty juomapullo, kahvikuppi ja istuinalusta.

A journey to values (hiking workshop, lasts program parts 1 & 2)
Viljami Hätönen

Who are you? Not what you do, you have done or want to do. Not your job, volunteering position, education, car, hobby. But You. Who are You? What things are important for You? In this worksho you get the chance to pause for a moment and grab a hold of Yourself. Don’t worry, You’ll get help from others who wonder themselves. This workshop is based on VBL (Value based leadership) methods and arranged besides hiking, so please prepare with proper shoes, backback with waterbottle, coffee cup and seat pad.

Kohti yhteistä visiota ja päämäärää (työpaja)
Katja Toropainen

Miten vapaaehtoistoiminnassa johdetaan ryhmää kohti yhteistä visiota ja päämäärää? Entä miten päivittäisessä tekemisessä muistuu oman työn merkitys? Miten ratkaista konflikteja? Muun muassa näitä aihepiirejä käsitellään yhdessä tässä työpajassa. Oletko aina kuvitellut, että kaikki eivät pysty johtamaan? Tule työpajaan ja todistan, että olet todennäköisesti väärässä!

Takuulla tapahtuu- partiotapahtumat harrastustakuun välineenä
Maria “Kerttu” Kuusisto

Vuoden 2016 syksyllä opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen perusti työryhmän selvittämään, miten suomalaisissa kunnissa voitaisiin tukea lasten ja nuorten harrastamista. Aloitettiin puhumaan harrastustakuusta, joka mahdollistaisi jokaiselle lapselle ja nuorelle ainakin yhden harrastuksen.

Partiossa puhumme paljon avoimuudesta ja siitä, miten toimintamme on avointa kaikille ja miten otamme ei partiolaiset mukaan. Miten tämä käytännössä toimii? Miten voimme partiolaisina tukea mm. syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tarjota turvallisen ja hauskan yhteisön, jossa kasvattaa itseään ihmisenä? Olemmeko aidosti avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö ja mitkä teot sen tekevät todeksi? Työpajassa pohditaan erityisesti partiotapahtumien hyödyntämistä harrastustakuun toteuttajana. Käsitellään asiaa Explon, Pakuovelle.com:in ja Salon kaupungin nuorisotoimen yhteistyöcasen kautta uusia keinoja onnistumisille.

Tällä on väliä (työpaja)
Mari Tuohiniemi

Jokaisen järjestön on kerrottava toiminnastaan ympäristölleen. Vain siten varmistetaan, että nohevia ja toimeliaita jäseniä riittää myös tulevaisuudessa – ja muutkin ihmiset tietävät, mitä te oikein teette. Mutta mitä tehdä, kun tuntuu että oma sanoma hukkuu lehtien sähköpostitulvaan eikä erkkikään ota selvää, miten media valitsee juttuaiheensa? Usko pois, tähän saa tolkkua. Tule ottamaan parhaat opit siitä, miten saat oman äänesi kuulumaan median kautta lukijoille.

Positiivinen psykologia vapaaehtoisten johtamisen apuna (työpaja)
Arla Selin

Työpajassa tutustutaan positiiviseen psykologiaan ja hieman psykologian peruskäsitteistöön. Pohdimme, mitä merkitystä on vuorovaikutustaidoilla, sekä kyvyllä tunnistaa yksilöiden vahvuuksia ja persoonallisuuden piirteitä. Harjoittelemme rakentavan palautteen antamista ja mietimme kuinka partiomenetelmä on suhteessa positiivisen oppimisen kehän muodostumiseen. Käsittelemme myös motivaatiotekijöitä harrastustoiminnassa ja ”partion imua”.

Törmäyskurssilta yhteiseen tekemiseen! (työpaja)
Anu Sauliala

Henkilökemioiden törmäämistä, hommat puolitiehen jättämistä vai jotain muuta kurjaa, jota jokainen vapaaehtoisten johtaja joutuu jossain vaiheessa kohtaamaan. Miten ottaa tilanne haltuun? Mistä löytää oikeat sanat? Miten säilyttää jokaisen kasvot? Mistä ratkaisu? Miten jaksaa itse? Tule pohtimaan yhdessä miten kohdata hankalat tilanteet! Tämän työpajan jälkeen sinulla on ainakin kolme erilaista tapaa johtaa hankalia tilanteita.

Miten maailman muuttuminen näkyy vapaaehtoisten johtamisessa? (työpaja)
Reetta Meriläinen

Työpajassa pohditaan vapaaehtoisten johtamisen haasteita muuttuvassa maailmassa, jossa vapaaehtoisten ajasta kilpaillaan entistä enemmän. Kuinka kertoa ja muistuttaa yhteisen asian merkityksellisyydestä? Kuinka ylläpitää motivaatiota pitkäjänteisessä työssä? Mistä löytyvät liekittäjät? Onko tilaa pop up -vapaaehtoisille? Millaisia keinoja on tarjolla vapaaehtoisten perehdyttämiseen ja sitouttamiseen? Kuinka mahdollistetaan vahvojen yksilöiden yhdessä tekeminen?

Kuka pelkää Kuksaa? (työpaja)
Ville Jokinen

Nyt on oiva mahdollisuus tulla keskustelemaan Kuksasta johtamisen välineenä. Kuksa-klinikalla käydään läpi mihin kaikkeen Kuksa taipuu ja mitkä ovat sen haasteet. Kuulemme erilaisia käyttäjäkokemuksia ja mietimme, miten järjestelmä palvelisi jatkossa paremmin partiotoimintaa.

Ollakko vai eikö olla? (työpaja)
Henna-Maija Alitalo

Onko tämä klisee vai ikuinen dilemma? Raapaistaan hieman minuutta – millainen (johtaja) olen? Uskallanko olla aito, läsnäoleva, heittäytyvä ja ennakkoluuloton persoona? Työpajassa pääset etsimään turvallisessa piirissä omia luovuuden rajojasi.

Osion 2 Puhujat ja työpajat

Kansalaistoiminnan uudet tuulet ja vapaaehtoisten johtaminen (puhe 2, osallistutaan yhdessä puheen 3 kanssa)

Leo Stranius

Kansalaistoimintaa on perinteisesti leimannut läheinen kytkentä valtioon, yhdistysmuotoisuus ja hallinnon hierarkkisuus. Uusien vaikuttamismuotojen luonteena on, että ne eivät kanavoidu olemassa olevien ryhmien, yhdistysten tai puolueiden kautta vaan vaikuttaminen yksilöityy ja muuttuu hetkellisiksi verkostoiksi. Lisäksi teknologian muutos, ympäristökriisit, ihmisten muuttoliike sekä ikärakenteen ja elinkeinoelämän muutos vaikuttavat siihen, millaiset ovat vapaaehtoistoiminnan edellytykset. Tämä asettaa johtamiselle uusia haasteita.

Vapaaehtoistoiminnan ilo ja ryhmän voima (puhe 3, osallistutaan yhdessä puheen 2 kanssa)
Reija Salovaara

Mikä tuottaa iloa vapaaehtoistoiminnassa ja mikä sitä vie? Miten itselle iloa tuottavat asiat ovat yhteydessä toisten iloon? Iloa tuottavien asioiden tunnistaminen ja ylläpitäminen ovat merkityksellisiä tapoja vahvistaa vapaaehtoisten sitoutumista ja yhdessä toimimista. Kuulemme tunnetavoitteen ja tunnetaitojen merkityksestä vapaaehtoisten johtamisessa. Marttajärjestössä toiminnan lähtökohtia ovat onnistumisen ja oppimisen ilo sekä yhdessä tekeminen. Tule peilaamaan, miten nämä ajatukset sopivat omaan partiotoimintaasi.

Sytytä somekanavasi liekkeihin (työpaja)
Linda Pynnönen

Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, miksi lippukuntasi tai ryhmäsi oikeastaan on sosiaalisessa mediassa ja mitä sen avulla haluatte saavuttaa? Workshopissa pääset kokoamaan lippukunnallesi/toimintaryhmällesi sosiaalisen median strategian, joka vastaa näihin kysymyksiin. Kun sometekemiselle saa määriteltyä selkeät tavoitteet ja linjaukset, sen saa palvelemaan melkein mitä tavoitteita vain: hyvän fiiliksen luojasta osallistujamäärän kasvattamiseen tai takkuilevaan yhteydenpitoon. Workshopista käteesi jää konkreettinen strategiapaperi, jonka pohjalta on helppo luoda selkeä ja toimiva sisältökalenteri arjen sometusta ja työnjakoa sujuvoittamaan. Työpajasta saa eniten irti, jos sinulla on olemassa jokin viiteryhmä, jonka sometekemistä haluaisit kehittää tai jopa aloittaa sellaisen ihan nollasta.

Into, motivaatio, organisointi – avaimet vapaaehtoisten johtamiseen (työpaja)
Saara-Sisko Jäämies

Mikä ihme saa innostumaan vapaaehtoiseen toimintaan? Mistä syntyy vapaaehtoisen motivaatio? Miten vapaaehtoisten toimintaa olisi organisoitava, jotta ihmisten into säilyy? Tule yhdessä ihmettelemään, oppimaan ja tekemään löytöjä vapaaehtoistyön ytimestä! Tässä työpajassa sukellamme vapaaehtoistoiminnan johtamisen maailmaan. Yhteisen työskentelyn päätteeksi saat mukaani kolme hyvää vinkkiä oman johtajuuden jalostamiseen.

Eri-ikäisten vapaaehtoisten johtaminen (työpaja)
Anu Sauliala

Miten johtaa teiniä, entä aikuista tai jo ikääntyneempää? Mitä samaa niiden johtamisessa on? Entä erilaista? Mitä kannattaisi ottaa huomioon? Miten oma ikä vaikuttaa johtamiseen? Tule pohtimaan yhdessä miten eri-ikäisiä johdetaan! Tämän työpajan jälkeen ymmärrät paremmin eri-ikäisiä ja takataskustasi löytyy lisää vapaaehtoisten johtamisen välineitä.

Be Ridiculous! (workshop)
Gerhard Molin

In this workshop you will play as a team LUPO: The Space adventure; a collaborative and creative role playing card game that takes you on a ridiculous sci-fi adventure. Planet Earth turned into a raisin and YOUR imagination is humanity’s only hope. LUPO: The Space Adventure will unleash your creativity and foster your communication, team working and empathy skills. By being ridiculous and not so serious, we can be truly creative!

Verotus ja lakipykälät – näitäkin tarvitaan partiossa (työpaja)
Ari Engblom

Pitääkö talkootyöstä tulleet rahat ilmoittaa johonkin? Mitä tehdä jos verottaja lähestyy lippukuntaa kirjeellä? Mitä pitäisi tietää lakipykälistä vapaaehtoisjärjestön kannalta? Näiden asioiden perusteista, muutoksista, ennakkotapauksista sekä faktoista pääset kuulemaan ja keskustelemaan asiantuntijan kanssa.

Mentoroinnin salaiset aseet (työpaja)
Gunta Ahlfors

Mitkä ovat mentoroinnin eri muodot? Miten mentorointi toimii? Kenelle sitä tehdään ja miksi? Tule mukaan työpajaan ja syty mentorointiajatukselle, siinä kaikki voittavat. Ehkä juuri sinä voisit olla mentori tai aktori, tai kenties itse käynnistää mentorointitoimintaa ja sillä edistää monen ihmisten pääsyä lähemmäksi tavoitteitaan. Mitä tahansa valitset, olet voittaja joka tapauksessa!

Ovatko yhdistykset katoava luonnonvara? (työpaja)
Eero Rämö

Mihin tarvitaan enää järjestöjä, kun vapaaehtoisuus voidaan organisoida Facebookin kautta? Tulevaisuudessa vapaaehtoisten johtaminen tulee olemaan entistä enemmän verkostojen johtamista kuin yhdistysten johtamista. Voiko tämän kääntää voimavaraksi ja paikallistoiminnan hyödyksi? Onko tulevaisuudessa edessä vapaaehtoistoiminnan murros ja siirtyminen järjestöistä neljännelle sektorille? Työpajassa pääset keskustelemaan ja saamaan uusia näkökulmia valtakunnan ja paikallistason verkostojen johtamisesta.

Mitä kuuluu yhteisöllisyydelle? (työpaja)
Mikko Sulander

Vapaaehtois- ja seuratoiminta on olemassa, jos on vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia on, jos he kokevat tehtävänsä merkitykselliseksi, ja voivat tehdä sitä mikä heille itselleen on tärkeää ja arvokasta. He jäävät mukaan, jos he kokevat olevansa osa jotakin merkityksellistä.

Millaista on vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyys tänä päivänä urheilujärjestöissä ja partiossa? Onko vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyys katoamassa? Tässä työpajassa pohdimme, mistä yhteisöllisyys syntyy vapaaehtoistoiminnassa ja kuinka se saadaan kestämään. Mitä urheilujärjestöillä ja partiolla voisi olla opittavaa toisistaan? Työpajassa työskennellään osallistavilla työskentelytavoilla, ja opitaan omien ja toisten kokemusten avulla yhteisöllisyydestä.