Tulevaisuuden tekijä

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Ohjelma on rakennettu niin, että jokainen osallistuja valitsee yhdeltä teema-alueelta ohjelmaa kahteen ohjelmaosioon.

Yksi osio sisältää joko kaksi puhetta, puheen + paneelin tai työpajan (sauna tai tavallinen työpaja). Poikkeuksen muodostavat vaellus- ja melontatyöpajat, mitkä kestävät kahden ohjelmaosion verran. Työpajoja on myös englanniksi. Englanninkielisiin työpajoihin voi kuka tahansa osallistua, mutta niihin varataan kiintiöt sellaisille, jotka eivät pärjää¤ suomen kielellä. Lauantai-iltapäivän ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta.

Tulevaisuuden tekijä -teemassa pohditaan ja kehitetään niitä taitoja, mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan, oli sitten kyse ihmisten johtamisesta tai teknologian ymmärtämisestä. Siellä esimerkiksi keskustellaan robotisaatiosta, digitalisaatiosta tai vaikkapa itsensä johtamisen taidoista. Miten digitalisaatio muuttaa työelämää? Miten tukea organisaatioiden uudistumista ja kehittymistä? Miten minä rohkaistuisin kokeilemaan uusia asioita?

Osion 1 Puhe, paneeli ja työpajat

”Hyvät, pahat ja rumat visiot” (puhe 1, osallistutaan yhdessä paneelin kanssa)
Paula Laine

Paula pohdiskelee vision erilaisia rooleja yhteiskunnissa ja organisaatioissa. Millainen on hyvä visio ja miten sen voi rakentaa? Esimerkkinä tutustutaan Seuraava Erä –projektiin, jossa yhteiskunnallista visiota on rakennettu ennakoinnin, yhteiskehittelyn ja dialogin keinoin. Uran varrelle on mahtunut myös monta epäonnistunutta visiota. Mikä niissä meni pieleen?”

 Tulevaisuuden johtaminen  (paneeli, osallistutaan yhdessä puheen 1 kanssa)
Paneeliin osallistuvat mm. Paula Laine, Panu Routila, Mårten Mickos ja Ville Tolvanen

Paneelin keskustelu nivoutuu tulevaisuuden skenaarioiden ja johtamistaitojen ympärille. Miten tulevaisuus tulee muuttamaan organisaatioiden toimintatapoja ja ihmisten arkea? Mitä meidän pitäisi tietää¤ digitalisaatiosta? Miten johtaminen muuttuu? Miten organisaatioita voidaan rohkaista kokeilemaan uusia asioita? Miten kansainvälistymisen askelmerkit muuttuvat? Mitä verkostot merkitsevät tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden johtajana maailmankylässä (melontatyöpaja, kestää osiot 1 & 2)  Pia Kantola

Työelämä on suuressa muutostilassa. Tulevaisuuden työ on kansainvälisissä verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta, jossa teknologia ja automaatio toimii parhaimmillaan apurina ja pahimmillaan ihmisten syrjäyttäjänä. Tulevaisuuden johtajalla on paljon muutospaineita: osaamista pitää jatkuvasti päivittää, pitää luovia sujuvasti kansainvälisissä verkostoissa, hallita omaa ajankäyttöään, olla entistä joustavampi, ymmärtää monikulttuurisuutta ja luoda työhön merkityksellisyyttä.

Pia Kantola on omassa työssään kansainvälisissä teknologiayrityksissä jo kokenut näitä muutoksia ja hän kertoo käytännön kokemuksistaan. Tässä workshopissa keskustelemme näistä tulevaisuuden kuvista ja millaista johtajuutta nämä muutokset vaativat. Teemme muutaman käytännön harjoituksen erityisesti liittyen monikulttuurisen työyhteisön ja työn merkityksellisyyden johtamiseen.

Melontatyöpajaan osallistujilta odotetaan jonkinlaista kokemusta melonnasta, jotta työpajassa voidaan keskittyä työpajan sisältöön täysipainoisesti. Ota mukaan reppuun juomapullo, kahvikuppi ja istuinalusta!

A real leader let others know better. (Vaellustyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Isto Huvila

Have you ever thought how do you know what to do in tricky situations? And, do you have a clue how others do in similar circumstances? As a leader, knowing that yourself and helping others to know is your most important task. This hiking workshop discusses how to know how to know, how to help others to know better, and what competences are required to be a good information and knowledge leader. Workshop is organized besides hiking, so please prepare with proper shoesTake back back with drinking bottle, coffee cup and seat pad with you!

Understanding technological forces that will shape our future (workshop)
Jussi Karttila

Digitalization will definitely reshape various business branches, but also our daily lives tremendously in coming years. We will go through main driving forces, to understand changes to come. We will have group discussions and brain storming how those forces will change our livevs, but also how we can benefit from changes.

Miten johtaminen muuttuu tulevaisuudessa?  (työpaja)
Taneli Tikka

Tässä työpajassa pureudutaan erinomaiseen inhimilliseen vuorovaikutukseen ja johtamiseen. Miten se kehittyy tulevaisuudessa? Mitä tulevaisuuden erinomaiselta vuorovaikuttajalta ja johtajalta vaaditaan? Mitkä mallit startup maailmasta toimivat todistetusti ja voisivat sopia tulevaan? Työpaja on yhdistelmä yksin ja ryhmässä tekemistä sekä näistä aiheista keskustelua tiiviiden johdantojen kera.

Julkisen hallinnon johtamiskulttuurin muutoksista 
Elli Aaltonen

Elli Aaltonen käsittelee työpajassaan julkisen hallinnon johtamiskulttuurien muutoksista. Miten julkisen hallinnon kulttuuri on muuttunut? Miten tulevaisuuden johtamiskulttuuri näyttäytyy julkishallinnossa?

Moderni johtaja on vuorovaikutuksen mestari. Miten sinusta tulee sellainen?  (työpaja)
Jarl Matti Anttila

Monipuolisella vuorovaikutuksella saavutat vahvan luottamuksen, joka johtaa moninkertaisesti parempiin tuloksiin. Vuorovaikutuksen mestari osaa kuunnella ja sietää. Miten hiljaa oleminen ja sietäminen liittyvät oleellisesti onnistuneeseen vuorovaikutukseen? Miten voin kehittyä niissä? Kuinka tiimin alligaattori, kameli ja lapinkoira valjastetaan työskentelemään tehokkaasti keskenään? Näihin kaikkiin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään ja annetaan käytännönläheiset ja täyden järjen vastaukset. Liity mukaan ilotulitukseen, jossa vuorovaikutustaidot isketään liekkeihin!

Hankalat tilanteet johtamisessa  (työpaja)
Petri Kylmänen

Miten tarttua härkää sarvista? Miten tarttua hankalaan tilanteeseen? Työpajassa käsitellään  kuinka hankalia tilanteita voidaan käsitellä ja asioita ottaa puheeksi, niin kollegoiden keskuudessa kuin vapaaehtoisten johtamisessa.

Kulttuurin johtaminen  (työpaja)
Petri Vilén

Työpajassa käsitellään (työ)yhteisön suhtautumista riskinottoon, epäonnistumisiin, kokeiluihin, luovuuteen ja terveeseen tekemisen pohjaan.

Vahvuuskeskustelu tulevaisuuden taidoista  (työpaja)
Kirsi Kovanen

Jatkuva uuden oppiminen ja osaamisen päivittäminen ovat osa arkea jo nyt ja niiden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuuden työelämässä. Työehdoista sovitaan nykyistä useammin työpaikoilla tai henkilökohtaisesti. Mikä on osaamisesi ja asenteesi? Riittävätkö vuorovaikutus- ja neuvottelutaitosi? Miten hyvin johdat itseäsi? Tule käymään vahvuuskeskustelu taidoistasi!

Tulevaisuuden energinen johtaminen  (työpaja)
Jukka Ruusunen

Työpajassa keskustellaan rinnakkain kahdesta megatrendistä pomppien luovasti teemasta toiseen. Keskustelemme toisaalta yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksesta johtamiseen tulevaisuuden maailmassa. Tämän rinnalla keskustelemme käynnissä olevasta energiajärjestelmän vallankumouksesta, jonka tavoitteena on jättää lapsillemme ja heidän lapsilleen puhtaampi maapallo.

Osion 2 puhujat ja työpajat

Johtajuus ja kansainvälisyys sekä miten niissä voi kehittyä  (Puhe 2, osallistuminen yhdessä puhe 3 kanssa)
Panu Routila

Panulla on paljon kansainvälistä teollisuuskokemusta ja siksi hän käsittelee puheessaan kansainvälistä johtajuutta, erityisesti siitä näkökulmasta kuinka johtajuus kehittyy kansainvälisissä ympäristöissä.

Tulevaisuuden johtaja on digitaalinen partiolainen  (Puhe 3, osallistuminen yhdessä puhe 2 kanssa)
Mårten Mickos

Mårten uskoo, että kaikki partiossa opitut johtamistaidot ovat hyödyksi liike-elämässä. Hän uskoo, että kun ko. taidot siirretään digitaaliseen maailmaan, syntyy juuri sitä johtamista mitä maailma tarvitsee. Avoimuus, tasavertaisuus, mukaansatempaaminen, nopea ja laaja kommunikointi, ratkaisukeskeisyys, tiimityö, tekemisen ilo, jne. Yhä useampi organisaatio on monikulttuurinen ja maantieteellisesti hajautettu. Sellaisessa ympäristössä partiolaishenki yhdistettynä digimaailman työkaluihin ja työmenetelmiin tuottaa fantastisia tuloksia. Ilman partiohenkisiä digitaalisia johtajia yhteiskuntamme ei pysty toimimaan.

Uskalla menestyä!  (saunatyöpaja)
Ville Tolvanen

Aika moni meistä miettii, että pitäisi saada sitä, tätä ja vähän tuotakin. Toisille elämän valttikortit on jo jaettu, eikä vallitsevan ohella mikään muu tunnu olevan mahdollista. Sitten on vähän niitä, jotka näkevät pelkästään mahdollisuuksia ympärillään. Miten nämä ihmiset saavat niin paljon aikaiseksi?Kaikki lähtee asenteesta. Uskallatko menestyä ja oletko valmis satsaamaan riittävästi menestyksesi saavuttamiseksi? Asenteen toinen puoli on motivaatio. Haluatko asiaasi riittävästi synnyttääksesi unelmasi? Saunatyöpajassa pohditaan asennetta ja motivaatiota, mietitään että mikä meitä oikeastaan estää menestymästä! Ota mukaasi pyyhe ja uikkarit!

 

Social skills are the new currency for success  (workshop)
Mervi Pänkäläinen

None of us really knows which, if any, traditional skills will make us succeed in 2030. One thing is for sure: social skills will gain importance over academic skills. Our ability to build lasting and trusting human relationships will provide us the final competitive edge against alexas and siris.

Megatrendit: yhteiskunta ja johtaminen tulevaisuudessa  (työpaja)
Paula Laine

Sitran megatrendit kuvaavat ilmiöitä, jotka ovat keskuudessamme jo tänään, ja jotka voivat muuttaa arkeamme merkittävästi tulevaisuudessa. Millaiselta yhteiskuntamme voi näyttää kahdenkymmenen vuoden kuluttua? Miten muutos näkyy johtamisessa jo tänään?

Miten ihmisen pää kestää tässä digiajassa? Tarvitaanko useampia päitä?  (työpaja)
Katri Saarikivi

Digitalisaation myötä toimintaympäristöt ovat muuttuneet kompleksisiksi. Syklit nopeutuvat, kilpailu lisääntyy, ennustaminen on mahdotonta ja osaaminen vanhenee nopeasti. Tulevaisuuden työssä ihminen keskittyy vaikeasti automatisoitaviin tehtäviin, jotka vaativat luovaa oppimista, joustavaa ajattelua, monimutkaista ongelmanratkaisua sekä vuorovaikutustaitoja eli empatiaa. Millä tavoin työntekijät pystyvät vastaamaan muutokseen? Entä työorganisaatiot?

Robotit töihin!  (työpaja)
Christina Andersson

Robottien työkyky ja jopa luovuus lähestyvät kiihtyvää tahtia ihmisen osaamista. Merkittävin trendi juuri tällä hetkellä on, että robotit tekevät työtä ihmisten rinnalla. Teollisuus on robotiikan edelläkävijä. Sinne on tullut robotteja, jotka ovat todellakin ovat tulleet ulos häkeistä. Ne tekevät työtä ihmisen kanssa, eivätkä ole ihmiselle vaarallisia. Robotit ovat jo merkittävästi tehostaneet ihmisen työpanosta maataloudessa ja teollisuudessa. Seuraavaksi ovat vuorossa palvelualat ja tietotyö.

Muuttuva työelämä! Vapaaehtoistyön merkitys työelämälle (työpaja)
Pia Lemmetty

Pia puhuu muuttuvasta työelämästä, työn ja perheen yhteensovittamisesta, työn merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja siitä, kuinka vapaaehtoistyöllä voi olla suuri merkitys myös työuralle. Pia haluaa olla mukana tekemässä suomalaisesta työelämästä parempaa.

Tulevaisuuden mullistavat energiaratkaisut (työpaja)
Anu Pulkkinen

Työpajassa käsitellään tulevaisuuden mullistuvia energiaratkaisuja, älykkäistä koteja, digitaalisaatiota, esineiden internettiä, kuluttajien käyttäytymisen muutosta ja heidän elämäänsä helpottavia uusia palveluita sekä uudenlaisia kehittämisen ja johtamisen mallela.

Työ ja yhteisö uudessa työelämässä  (työpaja)
Tapio Huttula

Miten työ ja työyhteisöt muuttuvat digitalisaation ja muiden muutosten jälkeen? Tuleeko työstä oppimista vai oppimisesta työtä? Miten hyvä työyhteisö toimii, kun työn tekeminen siirtyy verkostoihin. Miten työntekotavat muuttuvat ja miten se vaikuttaa yhteisöllisyyden tarpeeseen? Millainen asiantuntija tai johtaja menestyy uudessa työelämässä?