Parempaa johtajuutta

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Ohjelma on rakennettu niin, että jokainen osallistuja valitsee yhdeltä teema-alueelta ohjelmaa kahteen ohjelmaosioon.

Yksi osio sisältää joko kaksi puhetta, puheen + paneelin tai työpajan (sauna tai tavallinen työpaja). Poikkeuksen muodostavat vaellus- ja melontatyöpajat, mitkä kestävät kahden ohjelmaosion verran. Työpajoja on myös englanniksi. Englanninkielisiin työpajoihin voi kuka tahansa osallistua, mutta niihin varataan kiintiöt sellaisille, jotka eivät pärjää suomen kielellä. Lauantai-iltapäivän ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta.

Parempaa johtajuutta teeman alla pohditaan hyvää johtajuutta sen eri näkökulmista; Miten  paremmalla johtajuudella saa yrityksen, yhteisön tai koko Suomen kukoistamaan? Mistä luottamus syntyy? Miten innostusta johdetaan ja rohkeutta ruokitaan? Miten arvot huomioidaan johtamisessa? Miten digitaalisuus muuttaa johtamista?

Osion 1 Puheet ja työpajat

Hyvä johtaminen luo menestystä (puhe1, valitaan yhdessä puheen 2 kanssa)
Timo Ritakallio

Muuttuvassa maailmassa myös johtamisen on uudistuttava. Ajankohtaisessa puheenvuorossaan Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio havainnollistaa hyvän ja vastuullisen johtamisen työkaluja, sekä viitoittaa monimuotoisen ja energisoivan työyhteisön merkitystä organisaation menestykselle.

Modernin tietotyön mielivaltainen mielettömyys (puhe2, valitaan yhdessä puheen 1 kanssa)
Petri Suhonen

Case study: Petri. Tarina siitä, miten jatkuva huippusuorittaminen, useat yhtä aikaa tulessa punoittaneet raudat ja elämän ruuhkavuodet ajoivat lopulta uupumukseen ja masennukseen partaalle. Matka huippusuorittamisesta saamattomuuteen oli pelottavan lyhyt. Triathlonia ja polkujuoksua harrastava uusperheen isä kertoo oman tarinansa itsensä johtamisen alkulähteille selviämisestä raadollisen rehellisesti. Oivallukset tietotyön mielivaltaisesta mielettömyydestä herättävät kuulijat pohtimaan omaa johtamistaan, aikaansaamistaan ja sitä unelmaa, jota kohti itse kukin kulkee.

Innostava johtaminen (melontatyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Vilja-Kaisa Aaltonen

Mikä sinua innostaa ja motivoi, entä miten tunnistaa muiden innostuksen tekijät ja motivaattorit?Tiimin johtamisessa on tärkeää tunnistaa yksilöiden tavat toimia ja osata tukea kutakin oikealla tavalla. Tässä työpajassa mietitään ja löydetään vastaus siihen, miten erilaisista ihmisistä koostuva palapeli saadaan toimimaan niin, että tiimi on motivoitunut sekä innostunut ja tekee työtä sekä tiimin yhteisten että jokaisen osallistujan omien tavoitteiden eteen.

Melontatyöpajaan osallistujilta odotetaan jonkinlaista kokemusta melonnasta, jotta työpajassa voidaan keskittyä sisältöön melomisen harjoittelun sijaan. Pakkaa reppuun mukaan juomapullo, kahvimuki ja istuinalusta.

Verkostoista lisää voimaa tekemiseen (vaellustyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Lauri Luoto

Vaellusmuotoisessa työpajassa paneudutaan verkostojen merkitykseen johtamisessa ja omien päämäärien saavuttamisessa. Työelämässä ja varsinkin vapaaehtoistoiminnassa tulokset syntyvät entistä useammin henkilö- ja organisaatioverkostoissa. Tällöin kaikkea ei tarvitse luoda itse ja syntyy uudenlaisia kohtaamisia. Vaelluksen aikana verkostoteoria ja käytäntö kohtaavat ja selviää muun muassa se, miksi epätavalliset ja ärsyttävätkin verkostosuhteet voivat olla kaikkein parhaita. Maastosta palattaessa jokainen hahmottaa omia verkostosuhteitaan aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Varaudu vaellukseen sopivilla kengillä ja pakkaa reppuun mukaan täysi juomapullo, kahvimuki ja istuinalusta. 

Onnistu etäjohtamisessa (saunatyöpaja)
Ulla Vilkman

Etäjohtamisessa on kyse ihmisten johtamisesta etäältä. Hajautetut tiimit ja joustavien työmuotojen lisääntyminen, mutta myös vapaaehtoistoiminnan ja verkostojen onnistunut johtaminen, edellyttää yleisten kompastuskivien tunnistamista ja niihin varautumista. Saunatyöpajassa keskitytään ratkaisemaan yleisimpiä etäjohtamisen haasteita ja jakamaan hyviä käytäntöjä osallistujien kesken. Ota mukaasi pyyhe ja uikkarit! 

Value Compass of Leadership (workshop)
Taru Pulkkinen

This workshop takes you to the roots of your values. How can a leader use the Value Compass, when navigating through the good and the bad of leadership? How ethics and values define you as a leader? Welcome to join us in the quest of defining the direction to take in better leadership!

Mitä johtajan pitäisi tietää aivoista – omistaan ja muiden? (työpaja)
Minna Huotilainen

Pajassa käydään läpi aivojen peruskunnon rakennuspalikat liittyen nukkumiseen, syömiseen ja liikkumiseen. Kehittelemme myös yhdessä aivojen hetkelliseen toimintakuntoon ja kognition optimointiin liittyviä konkreettisia menetelmiä. Puhumme tunteiden tarttumisen mekanismeista ja pohdimme, miten johtaja voi hyödyntää niitä. Pajassa saat myös vastauksen siihen, miten musiikki ja yhteislaulu vaikuttaa aivoihin. Paja perustuu osittain kirjaan Tunne aivosi.

Mikä estää menestymästä? (työpaja)
Tanja Mantere

Oletko koskaan miettinyt mikä meitä jarruttaa uralla etenemisessä? Tai miksi projektien lopputuloksesta tulee kerta toisensa jälkeen pannukakku? Vaikka toiminnalla on useita erilaisia reunaehtoja, löytyy pahimmat etenemisen ja onnistumisen jarrut useimmiten meistä ihmisistä. Itsestämme itsemme johtajana tai itsestämme ihmisten johtajana. Työpajassa tunnistamme yhdessä pahimmat jarrut tavassamme toimia. Pohdimme kuinka aikaansaisimme entistä parempaa menestystä jarrujalkaa höllentämällä. Työpaja sopii kaikille, jotka haluavat kurkottaa kuuseen niin yritysmaailmassa kuin vapaaehtoistöissäkin.

Vain muutosta kannattaa johtaa (työpaja)
Merja Ranta-aho

Koko ajan tapahtuu jotain. Johtamisen tarkoituksena on saada tapahtumaan jotain muuta. Onko kaikki johtaminen itse asiassa muutosjohtamista? Ja tarvitseeko mitään muuta kuin muutosta johtaa? Työpajassa tutkitaan yhdessä, milloin voi jättää johtamatta, ja mitä tarkoittaisi, jos kaikkeen johtamiseen suhtautuisi kuin muutoksen johtamiseen.

Timanttinen tiimi – polttoaineena palaute (työpaja)
Katriina Valkeapää

Miten saat jengin liekkeihin? Kuinka saavutat hurjimmatkin tavoitteet? Miten huolehdit tiimin hyvinvoinnista? Harjoittelemme workshopissa palautteen vastaanottamista ja antamista konkreettisesti. Tule mukaan oivaltamaan palautekulttuurin potentiaali ja itsellesi toimivat käytännöt!

Ihmiset tekevät tuloksen (työpaja)
Ossi Aura

Työpajassa keskustellaan henkilöstötuottavuudesta ja sen merkityksestä organisaation tuloksiin. Strategiasta kaikki lähtee – miten se muutetaan käytännön johtamiseksi? Miten johtaminen tukee johtajuutta ja miten johtajuus henkilöstötuottavuutta? Keskustellaan kokemuksista ja ideoidaan uutta. Työpajan lopussa pohditaan omaa henkilöstötuottavuutta, mistä se kumpuaa ja miten se vaikuttaa oman organisaation tuloksellisuuteen.

Valmentava johtajuus (työpaja)
Dan Soback

Menestyminen nykypäivän toimintaympäristössä vaatii toimintakulttuuria, jossa jokainen yhteisön jäsen kykenee itsenäiseen ajatteluun, päätöksentekoon ja vastuunkantoon omassa roolissaan. Valmentava johtamistyyli on keino luoda tällainen toimintakulttuuri. Tässä työpajassa tutustumme ensin kiteytetysti valmentavan johtamistyylin ydinajatukseen ja sen jälkeen harjoittelemme valmentavien keskusteluiden käymistä käytännössä. Työpajassa osallistujat saavat konkreettisen mallin valmentavien keskusteluiden toteuttamiseen sekä työssä että arjessa.

Osio 2 puhe, paneeli ja työpajat:

Kolme syytä, miksi rakkaus on tärkein johtamispalvelu tulevaisuudessa (puhe 3, valitaan yhdessä paneelin kanssa)
Karoliina Jarenko

Karoliina kääntää puheenvuorossaan johtamisen dogmat päälaelleen ja väittää tutkimuksiin vedoten, että tulevaisuudessa työntekijät tarvitsevat johtajalta ensisijaisesti rakkautta.

Parempaa johtamista 100% (paneeli, valitaan yhdessä puheen 3 kanssa)
Paneeliin osallistuvat mm. Timo Ritakallio, Petri Suhonen, Karoliina Jarenko ja Ossi Aura

Ovatko erinomaiset tulokset, tehokkaat tiimit, tasapaino, hyvinvointi ja onnellisen elämän yhdistelmä utopiaa? Parempaa johtamista -paneelissa keskustellaan johtamisesta työelämässä ja partiossa: mitä on itsensä johtaminen ja miten hyvä johtajuus voi tukea sitä? Mitä samanlaisia piirteitä löytyy työelämästä ja partiopesteistä, vai löytyykö mitään? Millaista johtajuuden tulee olla kun halutaan saada koko ajan parempaa aikaan meidän jokaisen henkilökohtaiset ominaisuudet ja mahdollisuudet huomioiden? Mikä on yksilön ja johtajan vastuu jaksamisesta?

Tulevaisuuden johtajaksi nyt (työpaja)
Sanna Varpukari-Anttila

Työn on kehityttävä muutoksen tahtiin. Oppiminen on noussut tärkeäksi tulevaisuuden metataidoksi ja työpaikka on aikuisväestön pääasiallinen oppimisympäristö. Tulevaisuuden johtaminen on ennen kaikkea vuorovaikutuksellista ihmisten johtamista ja yhdessä oppimisen tukemista. Miten luoda hyvä oppimiskulttuuri ja vahvistaa ihmisten aitoa halua kehittyä? Tule työpajaan kuulemaan, keskustelemaan ja haastamaan ajatuksiasi tulevaisuuden johtajasta.

What leaders should know about brains – their own included? (workshop)
Minna Huotilainen

In this workshop we will discuss the basic foundations of brain wellbeing including sleep, nutrition and physical activity. We will develop methods that help to achieve momentary brain functionality and optimal cognitive state. We will discuss the contagiousness of emotions and utilisation of this in leadership. In this workshop you will get an answer to the question how music and singing together affects the brain. The workshop is based on Huotilainen’s own research work on these topics.

Roolit johtajuudessa (työpaja)
Eeva Pitkänen

Millaisia rooleja otat mieluiten, kun toimit johtajana? Oletko enemmän organisaattori, innostaja vai ehkä terapeutti? Tule tutustumaan ja tunnistamaan omia tyypillisiä roolejasi. Työpajassa tutkimme toiminnallisesti eri rooleja ja tapaamme toimia niissä. Lähestymme teemaa psykodraaman kehittäjän J.L. Morenon rooliteorian kautta. Tarkastelemme teemaa erityisesti johtajuuden näkökulmasta.

Roolien tutkiminen lisää kykyämme toimia eri tilanteissa spontaanimmin tilanteen vaativalla tavalla. Kun tulemme tietoiseksi tyypillisimmästä tavastamme toimia, emme anna sille roolille ylivaltaa yllättävissä tilanteissa. Tule siis lisäämään spontaanisuuttasi roolitietoisuuden avulla.

Dream Management – Unelmien kautta tavoitteisiin (työpaja)
Mia Aspegrén

Dream Management -työpajassa pohdit, miten johdat unelmien kautta innostavammin itseäsi ja muita. Koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa määrätietoisesti toteuttaa unelmiaan, työssä ja vapaalla. Tässä työpajassa vahvistamme keinoja siirtyä wanna be -tasolta mestarin tasolle. Apunasi ovat syvimmät motivaatiotekijäsi ja niiden aktiivinen hyödyntäminen sekä henkilökohtaisen potentiaalisi rohkea käyttöönotto. Työstät keskustellen oman (työ)elämäsi mission ja tutkailet ja haastat ammatillista identiteettiäsi. Dream Management- ajattelu perustuu voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen psykologiaan.

Miten Suomen parhaaksi työpaikaksi? (työpaja)
Juha “Jumu” Mustonen

Jumun työantaja Gofore Oy valittiin tänä vuonna Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work –tutkimuksessa. Yrityksen tavoitteena onkin olla tunnustettu työkulttuurin uudistaja ja paras mahdollinen työyhteisö. Mistä tekijöistä suomen paras työyhteisö rakentuu? Miten arvoilla johtaminen käytännössä saadaan toteutumaan? Tule kuulemaan Goforen tarina ja osallistu työpajaan jossa pohditaan niitä tekijöitä, jotka rakentavat työyhteisöistä entistä parempia kaikille osallistujille.

Verkosto ja alusta- mistä kuntajohtamisessa on kyse? (työpaja)
Sari Rautio

Kuntien ja kaupunkien johtaminen on verkostojen johtamista, ihmisten johtamista, systeemien johtamista ja tavoitelähtöistä johtamista. Se on kompromissien hakemista, tunteen ja järjen tasapainoilua, luottamus – ja viranhaltijajohdon tiivistä yhteistyötä ja yhteensovittamista. Se on isoja linjoja ja mikromanageerausta, edestäjohtamista ja mukana tekemistä. Ennakointia ja menneen ymmärtämistä, reagointia ja resilienssiä. Sanotaan että johtamisosaaminen kulkee nahkakansissa, mitä sinne sisään tarvitaan? Työpajassa rakennetaan toimiva resepti tulevaisuuden kunnan menestyksekkäälle johtamiselle – tai ainakin mahdollisuudelle!

Oivallus: Kokeilujen kehä (työpaja)
Sari Torkkola

Mihin perustuvat nykyiset muotisanat kuten ketteryys, kokeilukulttuuri ja lean? Mitä on jatkuva parantaminen käytännössä? Tässä työpajassa käydään läpi tämän tärkeän ajattelumallin perusteet ja harjoitellaan käytännössä ns. Demingin sykliä (plan-do-study-act). Tavoitteena on antaa sinulle uutta tietoa ja oivalluksia, joita voit soveltaa omaan johtamiseesi käytännössä.

Luottamuksen avulla yksilöistä ryhmäksi (työpaja)
Kristiina Silver

Tästä työpajasta saat konkreettisia ideoita siitä, kuinka ryhmäytymistä voidaan harjoitella. Kokeilemme itse harjoitteita pienryhmissä, analysoimme työkalujen tehoa ja omaa onnistumistamme. Pyrimme kasvattamaan ymmärrystä vuorovaikutuksen ja luottamuksen tärkeydestä. Työpaja on sopiva kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita johtamisesta, oli sitten kyse vartion tai vaeltajaporukan johtamisesta tai johtamisesta työelämässä.