Kovaa osaamista

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Ohjelma on rakennettu niin, että jokainen osallistuja valitsee yhdeltä teema-alueelta ohjelmaa kahteen ohjelmaosioon.

Yksi osio sisältää joko kaksi puhetta, puheen + paneelin tai työpajan (sauna tai tavallinen työpaja). Poikkeuksen muodostavat vaellus- ja melontatyöpajat, mitkä kestävät kahden ohjelmaosion verran. Työpajoja on myös englanniksi. Englanninkielisiin työpajoihin voi kuka tahansa osallistua, mutta niihin varataan kiintiöt sellaisille, jotka eivät pärjää¤ suomen kielellä. Lauantai-iltapäivän ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta

Kovaa osaamista teemassa pohditaan sitä, mitä partio tai muut harrastukset opettavat työelämään varten.  Siellä esimerkiksi pohditaan miten partio valmentaa yrittäjäksi, voidaan hioa cv:tä ja mietitään mitenkä omia ei työelämässä hankittuja taitoja voidaan tehdä näkyväksi; Miten partio on valmentanut yrittäjyyteen tai opettanut organisointikykyä? Miten partiossa oppii Lean johtamista? Miten partiossa opitut taidot näkyvät CV:ssäni?

Osion 1 Puheet ja työpajat

Maailma täynnä epävarmuutta – mitä tämä vaatii johtajalta? (puhe 1, osallistutaan yhdessä puhe 2 kanssa)
Leena Mörttinen

Läntiset demokratiat ovat puristuksessa populismin hajottaessa kansallisvaltioiden koheesiota. Johtaminen on aina vaativaa muutoksessa, mutta nyt tilanne on erityisen haastava, sillä kaikki perinteiset ankkurit ovat irronneet. Sosiaalinen media tuo mukanaan totuuden jälkeisen maailman, jossa jokaisen yksilön todellisuus on yhtä totta, faktoista välittämättä. Teknologia muuttaa työnteon luonnetta ja yritysten bisnesmalleja. Väestö vanhenee ja raaka-aineet ovat aikaisempaa niukemmat. Nyt tarvitaan johtajia jotka pystyvät luotsaamaan joukkoja läpi ennennäkemättömän epävarmuuden. Mitä tällainen johtajuus vaatii yksilöltä? Onko johtamisen luonne muuttunut?

Partiotaidot sotilaan ammatin tukena (puhe 2, osallistutaan yhdessä puhe 1 kanssa)
Ilkka Korkiamäki

Partiossa saatuja taitoja ja oppeja voidaan monin tavoin hyödyntää sotilaan ammatissa. Mitä nämä taidot ja opit ovat? Miten tämä näkyy upseerikoulutuksessa ja puolustusvoimien toimintaympäristössä? Näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan erilaisten esimerkkien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa toteutettavan opetuksen kautta. Vahvasti esillä ovat johtajuus ja toimintakyky.

Mikä yhdistää Vuoden lautapeliä, Afrikan Tähden MM- turnausta ja PT-kisoja? (melontatyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Jenni Jalava

Työpajassa pohditaan, mitä kaikkia työelämässä tarvittavia taitoja partiotaitokisojen järjestämisestä voi oppia. Vastaavasti pohditaan miten työelämän taitoja voidaan hyödyntää partiossa. Innostus, ideointi ja kokeileminen yhdistää johtamista, oli sitten kyse työelämästä tai partiosta.

Melontatyöpajaan osallistujilta odotetaan jonkinlaista kokemusta melonnasta, jotta työpajassa voidaan keskittyä täysipainoisesti työpajan aiheeseen. Pakkaa reppuun mukaan juomapullo, kahvikuppi ja istuinalusta!

Managing yourself – Balancing career and family (hiking workshop, lasts program parts 1 & 2)
Emmi Helle

Two and a half years ago Emmi Helle, at that time the mother of three children under four, moved her family to the other side of the world to work as a postdoctoral research fellow at Stanford University. In this workshop she shares her experiences and the lessons learned on how to successfully merge pursuing a career and having a family. Major discussion themes are self-management, organizing, and prioritizing. Workshop is organized besides hiking, so please prepare with proper shoes. Take back back with drinking bottle, coffee cup and seat pad with you!

Tule oppimaan Lean johtamista partiotaitoikisojen järjestämisessä! (työpaja)
Antti Puro

Lean-johtaminen on levinnyt teollisuusyrityksistä kaikille aloille yritysmaailmassa ja muissa yhteisöissä. Partiolaisilla on mahtava mahdollisuus opetella Lean-johtamista partiotaitokisoissa. Tässä työpajassa käsitellään, miten Lean-johtamista voi oppia käytännön kisajärjestelyissä ja kuinka sitä voidaan hyödyntää myös muiden partiotapahtumien järjestämisessä ja työelämässä.

Työelämätaitojen osaamismerkkipaja (työpaja)
Nina ‘Ninnu’ Leino ja Antti ‘Aake’ Kerola

Millaisia partiossa opittuja taitoja voi hyödyntää muualla elämässä? Miten ja millä työkaluilla partiolainen tuo osaamisensa näkyviin? Miten osaamismerkit tukevat osaamisen sanoittamista? Tässä toiminnallisessa työpajassa etsitään taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Pohdimme myös, millaisia työelämätaitoja esiin tuovia osaamismerkkejä tulevaisuudessa tarvitaan. Pajan tuotoksia käytetään osaamismerkkien suunnitteluun.

Partion ja työelämän synergiaa! (työpaja)
Niilo Ikonen

Miten partion taitoja ja verkostoja voi hyödyntää työelämässä? Miten partiotoiminta voi hyötyä työelämästä? Työpajassa pohdimme työelämän ja yrittäjyyden haasteita partion kokemusten kautta.

Harrastelijasta osaajaksi (työpaja)
Tarja Nieminen ja Annina Kainu

Partiojohtajana tai muuten aktiivisena toimijana, sinulla on jo monenlaista osaamista, mutta osaatko sanoittaa ja hyödyntää sitä vaikkapa LinkedInissä tai opinnoissasi? Miten voit partion kautta hankkia lisää täsmäosaamista tulevaisuuden tarpeisiisi? Tule työpajaan rakentamaan omaa osaajaprofiiliasi ja tee se näkyväksi! (valmis)

Järjettömän suurenmoista – minkälainen on sinun tarinasi? (työpaja)
Jari Vesala

Kova osaaminen syntyy intohimosta, yhdessä tekemällä, kokeilemalla ja erehtymällä, uteliaisuudesta, tarkkailemalla ja kuuntelemalla, sinnikkyydellä. Onko siitä hyötyä jos kaikki osaaminen ei ole näkyvää? Kaikki se mitä teet ja mihin osallistut, luo kovaa osaamista. Yhteisillä tarinoilla luodaan kokemuksia, joita voidaan jakaa ja jotka jatkavat elämäänsä sinusta riippumatta. Pajassa luodaan yhdessä osaamistarinoita, synnytetään jotain uutta ja nautitaan työn tuloksista. Kuka tietää, milloin pitää kertoa tarina, joka on oma tai jonkun toisen.

Mistä hyvät talkoot muodostuvat? (työpaja)
Akseli Reho

Talkoot ovat luottamuksen varaan rakennettua organisoitumista ja johtamista. Talkoissa tehdään yhdessä ja autetaan toisia saavuttamaan tavoite. Toisessa ääripäässä ovat rakenteilla johdetut yritykset, joissa määritellyt toimintamallit, työkuvat ja kontrollit ovat johtamisen välineitä tavoitteen saavuttamiseksi. Työpajassa pohditaan miten talkoomaista toimintaa sovelletaan ja johdetaan yritysmaailmassa ja miten talkoita voisi entistä tehokkaammin hyödyntää myös harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Mistä hyvät talkoot muodostuvat? Mitä talkoomaisen toimintamallin piirteitä voisimme soveltaa yritystoiminnassa? Lisäksi mietitään kuinka talkoita voitaisiin hyödyntää enemmän arjessa ja harrastuksissa.”

Miten tunnistat oman osaamisesi? (työpaja)
Wiki Wikström

Vapaaehtoistyö antaa eväitä moneen osaamiseen. Miten tunnistat oman osaamisesi? Partio tarjoaa paljon osaamista, jota omassa työssään ei välttämättä pääse käyttämään. Miten osaat sanoittaa osaamisesi, joka on syntynyt vastuullisten tehtävien kautta ilman virallista CV merkintää? Miten kerrot osaamisestasi sujuvasti esim. haastattelussa? Mitä oikeastaan olet oppinut pesteissäsi?Workshopissa opitaan tunnistamaan omaa osaamista ja kertomaan siitä luontevasti. Mukaan avoin mieli, muistiinpanovälineet ja oivallukseen viritetty asenne.

Uskalla paljastaa oma osaamisesi! (työpaja)
Juuso Ranne

Miten oman osaamisen voi näyttää somessa? Mistä ideoita löytää? Miten ruokkia innostusta? Miten rohkaistua lähtemään liikkeelle? Työpajassa pohditaan, mitenkä jokainen voisi löytää oman tyylinsä, näyttääkseen somessa omaa osaamistaan. Työpaja on tarkoitettu erityisesti niille, jotka tekevät käsillään töitä. Niille tyypeille, jotka haluavat omalle alalle hyppysen lisää hehkua, halua ja huumoria! #klippi #kuvakulma #näkökulma #arvosta itseäsi #kädentaidot

Osion 2 Puheet, paneelikeskustelu ja työpajat

Partiosta #KovaaOsaamista opintoihin ja työelämään (paneeli, osallistutaan yhdessä puheen 3 kanssa)

Mukana mm. Leena Mörttinen, Ilkka Korkeamäki, Pertti Puusaari, Heidi Ahokallio-Leppälä ja Wiki Wikström

Kovaa osaamista -teema-alueen paneelikeskustelussa puhutaan siitä, miten partiosta ja harrastuksista saa eväitä opintoihin ja työelämään. Miten partiosta kertyvä osaaminen saadaan näkyväksi? Pitäisikö partion nykyistä enemmän tukea työelämään siirtymistä? Miten tulevaisuudessa voitaisiin entistä paremmin hyödyntää harrastuksissa hankittua osaamista opiskelussa ja työelämässä? Miten omia harrastuksien kautta hankittuja taitojaan kannattaa ja voi luontevasti tuoda esiin eri tilanteissa?

Tervetuloa rakentamaan johtamisosaamista ja innostumaan osaamisen johtamisesta (puhe 3, osallistutaan yhdessä paneelin kanssa)
Pertti Puusaari ja Heidi Ahokallio-Leppälä

Johtamisessa korostuu tuolloin erityisesti kokonaisuuksien näkeminen, yhteisen tavoitetilan määrittely, yhteisöllinen tekeminen sekä erilaiset kokeilut. Modernissa informaatioyhteiskunnassa kukaan ei hallitse tietoa yksin, vaan tarvitaan yhteiskehittelyä sekä digitalisaatiota. Miten osaamista tulisi johtaa, jotta myös harrastuksissa kertyvä osaaminen saadaan näkyväksi? Mitä haluat olla tulevaisuudessa ja miten sinun tulee johtaa itseäsi tänään saavuttaaksesi omat tavoitteesi? Miten tuet toisia tässä samassa kehittymisessä?

 

Partiosta eväitä työelämään ja yrittäjyyteen (saunatyöpaja)
Lauri Kaunisto ja Leo Nokelainen

Partiossa saa johtamiskokemusta, kokemusta ryhmän toiminnasta ja organisaatioiden elämästä. Moni vetää partiossa projekteja alusta loppuun ja oppii hoitamaan oman tonttinsa. Nämä ovat kaikki työelämässä yleisesti tarvittavia taitoja. Yrittäjäksi lähteneelle hyödyllisiä partiotaitoja ovat luottamuksen rakentaminen ja motivointi. Kun ei voi motivoida rahalla eikä ostaa ketään puolelleen, ainakin pitäisi tulla erityisen hyväksi luomaan ja pitämään yllä henkilösuhteita. Riittävätkö partiossa opitut taidot siis työelämässä tai yrittäjänä? Siitä lisää saunatyöpajassamme. Ota mukaasi pyyhe ja uikkarit!

Valmentavalla johtamisella innostunut tiimi toimii ja tuloksia syntyy! (työpaja)
Jenni Pöllänen

Jokaisen on mahdollista innostua ja saada hyviä tuloksia – aikataulussa ja sovitulla tavalla. Mutta miten innostaa tiimi mukaan tekemiseen? Oletko itse innostunut ja motivoitunut valmentava johtaja ja miten se näkyy tiimillesi? Työelämässä valmentavalla otteella saadaan aikaan paljon, joten miksi emme hyödyntäisi sitä myös partiossa? Työpajassa keskustelemme työn ja harrastuksen eroista valmentavan johtamisen kannalta. Mietimme myös omaa roolia valmentavana johtajana partiossa. Luvassa työkaluja tiimiläisten innostamiseen ja mukaan ottamiseen sekä ideoita ja vinkkejä johtamiseen.

Vapaaehtoistyössä saatu osaaminen näkyväksi ansioluettelossa (työpaja)
Anna Oikarinen

Partioprojekteista on kertynyt meille kaikille paljon osaamista, jota voisimme hyödyntää työnhaussa, mutta sen sanoiksi pukeminen on helpommin sanottu kuin tehty. Ota Johtajatulille mukaan CV:si ja hae tästä työpajasta vinkit, miten vapaaehtoisprojekteissa kerätty osaaminen kannattaa sanoittaa osaksi ansioluettelosi sisältöä! CV-klinikalta voit varata henkilökohtaisen ajan ammattirekrytoijalta, jonka kanssa käytte yhdessä läpi, miten partiosta ja kertynyt osaaminen näkyy CV:ssäsi ja miten sitä voisi tuoda vielä paremmin esille.

 Maailma ei ole valmis – luovuuden johtaminen (työpaja)
Juha Kaario

Paljon puhutaan innovointikyvystä, mutta sivuutetaan nopeasti, ettei innovaatio ei ole sama kuin idea. Kehitys ideasta menestyvään innovaatioon vaatii paljon työtä ja rohkeaa johtamista. Työpajassa pohditaan millainen eläin se innovaatio oikein on, raapaistaan ideoiden jalostamiseen liittyviä johtamishaasteita ja mennään syvemmälle oman henkilökohtaisen luovuuden johtamiseen. Työkaluna käytetään tuttuja LEGO-palikoita ja mukaansa saa näkemystä millaisia valmiuksia kaikenlainen rakentelu partiossa antaa kehitystyön johtamiseen.

 Lisää laatua järjestökoulutukseen (työpaja)
Mia Valanne

Tule mukaan pohtimaan, millaisista tekijöistä syntyy laadukas järjestökoulutus. Pohdimme yhdessä, kuinka koulutuksesta rakennetaan opiskelija- ja osaamislähtöinen ja kuinka siinä syntynyttä osaamista voidaan hyödyntää myös järjestökontekstin ulkopuolella. Työpajassa pääset harjoittelemaan koulutuksen konkreettisten osaamistavoitteiden määrittelyä sekä ideoimaan osallistavia ja toiminnallisia opetusmenetelmiä ja osaamisen kehittymistä tukevia arviointimenetelmiä. Voit halutessasi tuoda mukanasi koulutussuunnitelman, jota voit työpajassa työstää. Pohdimme myös koulutuksen sisältöjen ja materiaalien laatua sekä kouluttajan roolia koulutuksen laadun kehittäjänä.

#ammatillisetosaa #partiossaoppii- osaamisen tunnistamisen ytimessä (työpaja)
Annukka Sorjonen

Tiedätkö, mitä jo osaat? Miltä osaamisesi näyttää ammatillisen koulutuksen tutkintojen kriteerien valossa? Tule sparraamaan omaa osaamistasi esiin. Tutustut myös siihen, miten voit hyödyntää ja osoittaa osaamistasi ammatillisessa koulutuksessa. Työpajan jälkeen halukkailla on mahdollisuus opinto-ohjaukseen.

Johtajuuden näkökulmia partiossa ja puolustusvoimissa (työpaja)
Kadetit Jantunen, Liikkanen, Liljestrand, Muoniovaara, Sihvola ja Penttilä

Työpajassa tarkastellaan johtamisesta oppimaamme partiossa, varusmiespalveluksessa, sopimussotilaana työskentelemisessä ja kadettikoulussa. Pohdimme yhdessä miten nämä ympäristöt eroavat toisistaan, sekä mitä annettavaa niillä on toisilleen.

Mitä vapaaehtoisten johtaminen on arjessa? Miten se muuttuu tulevaisuudessa? (työpaja)
Mari Kokko ja Jaakko Männistö

Innostus ja vuorovaikutus sytyttävät tunteen ja tahdon toimia. Etsitään yhdessä sytykkeitä innostuksen roihuun ja sen ylläpitämiseen. Käydään läpi mitä mahdollisuuksia teknologian muutos tarjoaa vuorovaikutukselle ja vapaaehtoisten johtamiselle.