Eettinen johtajuus

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Ohjelma on rakennettu niin, että jokainen osallistuja valitsee yhdeltä teema-alueelta ohjelmaa kahteen ohjelmaosioon.

Yksi osio sisältää joko kaksi puhetta, puheen + paneelin tai työpajan (sauna tai tavallinen työpaja). Poikkeuksen muodostavat vaellus- ja melontatyöpajat, mitkä kestävät kahden ohjelmaosion verran. Työpajoja on myös englanniksi. Englanninkielisiin työpajoihin voi kuka tahansa osallistua, mutta niihin varataan kiintiöt sellaisille, jotka eivät pärjää suomen kielellä. Lauantai-iltapäivän ohjelmiin ilmoittaudutaan etukäteen tapahtumaan ilmoittautuneille lähetettävän linkin kautta.

Eettinen johtajuus teema koskettaa meitä kaikkia joka päivä. Sen teeman alla juhlitaan Suomen luonnon päivää ja pohditaan niin ihmisten johtamista kuin arjessa tehtäviä valintoja.  Miten yritykset ja yhteisöt voivat kantaa oman kortensa kekoon yhteiskuntavastuun näkökulmasta? Miten arvot näkyvät johtamisen kulmakivinä? Voiko arvojen vastaisesta toiminnasta irtisanoa?

Osion 1 puhujat ja työpajat

Kirkko ja eettinen johtajuus  (puhe 1, osallistutaan yhdessä puheen 2 kanssa)
Irja Askola

Helsingin piispa Irja Askola vastaa osallistujien kysymyksiin eettisestä johtajuudesta. Haastattelutunnin aikana pohditaan muun muassa millaista on henkinen ja hengellinen johtajuus nyky-Suomessa. Piispa kertoo millaista eettistä johtajuutta kirkko on halunnut osoittaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mitä sinä haluaisit kysyä piispalta? Valmistele kysymyksesi etukäteen ja kirjoita se tiiviisti paperille. Haastattelijan johdolla käydään läpi mahdollisimman monta teemaa. Osa yleisöstä pääsee esittämään kysymyksensä suoraan lavalle.

Anna, rajaa, kerro  (puhe 2, osallistutaan yhdessä puheen 1 kanssa)
Tommi Laitio

Johtaminen tarinankerrontana siitä, keitä olemme, keihin liitymme ja millaista maailmaa teoillamme tavoittelemme.

Eettisesti lippukunnassa  (melontatyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Malla Lehtovaara

Mikä on oikeaa partiota – ja kuka sen päättää? Milloin viimeksi jouduit pohtimaan lippukunnassa oikeaa ja väärää? Tuo mukanasi kokemuksesi ja kysymyksesi lippukunnan arjesta. Melontatyöpajassa nautitaan Evon luonnosta ja pohditaan yhdessä onko partio avointa kaikille ja minkälaisia rajoja toiminnalle voi eettisesti asettaa. Vaikka melottava matka on lyhyt, melontatyöpajan osallistujilta odotetaan jonkinlaista kokemusta melonnasta, jotta työpajassa voidaan keskittyä sisältöön täysipainoisesti. Pakkaa reppuusi mukaan myös täytetty juomapullo, kahvikuppi ja istuinalusta.

Saunotko jouluaattona kinkku uunissa?  (vaellustyöpaja, kestää osiot 1 & 2)
Niko Blomberg

Vaellustyöpajan tavoitteena on ei enempää eikä vähempää kuin ratkaista energiantuotannon haasteet! Tulevaisuudessa sähkönkäyttäjällä on suurempi vastuu energiantuotannon ja kulutuksen tasapainottamisessa. Ongelmana ei välttämättä ole sähkön riittävyys sinänsä, vaan kulutushuippujen ja tuotannon kohtaaminen.

Osallistujat tekevät eräopas Niko Blombergin johdolla matkan uusiutuvan energian mahdollisuuksiin. Pohdimme energiantuotannon eettisiä ulottuvuuksia ja käytännön vaihtoehtoja. Varaudu vaellukseen sopivilla kengillä. Pakkaa reppuusi mukaan myös täytetty juomapullo, kahvikuppi ja istuinalusta.

Hikinen työpaja eettisestä johtajuudesta  (saunatyöpaja)
Katleena ‘Skeitti’ Kortesuo

Laitetaanko lisää löylyä vai köllötelläänkö lauteilla? Saako ketään hiillostaa? Missä määrin johtaja voi haastaa tiimiään? Kenen pitäisi määritellä tavoitteet? Koska saa levätä? Ja tärkein kysymys kaikista: vasta vai vihta? Ota mukaasi pyyhe ja uikkarit!

Sustainable development goals (workshop)
Johanna Pirinen

UN Sustainable Development Goals (SDGs) were launched 2015 and they provide a global agenda until 2030. To start the discussion, short examples are presented on how governments, companies and other parties are progressing SDGs and Agenda 2030. Followed by interactive workshopping on selected SDGs and what should and could be done. Can we innovate a solution to any of these huge challenges? What is your contribution?

Kiertotalous kutsuu  (työpaja)
Nani Pajunen

Maailmassa on rajallinen määrä luonnonvaroja. Niitä tulisi käyttää kestävästi ja viisaasti. Tavoitteena on, että yhteiskuntien käyttämät materiaalit pysyvät kierrossa ja maapallo säilyy uudistumiskykyisenä. Kiertotalous tekee materiaalien kiertämisestä kannattavaa liiketoimintaa. Materiaalien kehityksessä ja tuotteiden suunnittelussa tulisi miettiä, miten tuotteiden elinikää kasvatetaan ja mitä tavaralle tai materiaalille tehdään kun tuotteen käyttö päättyy. Kyse on myös siitä, että muutamme tapaamme ajatella ja toimia. Muutos lähtee meistä jokaisesta, arjen valinnoista ja tavastamme toimia. Tule pohtimaan yhdessä, kuinka eri alojen osaamista yhdistämällä luodaan kestävä tulevaisuus!

Arvoristiriita työelämässä – miten toimia?  (työpaja)
Minna Karhunen

Sen lauluja laulat, jonka leipää syöt. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa. Varsin usein työelämän vaatimukset ja omat arvot voivat olla ristiriidassa. Onko silloin ainoa keino nostaa kytkintä ja vaihtaa työpaikkaa? Vai olisiko muitakin vaihtoehtoja. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana Minna törmää lainsäädännön ja asiakkaiden odotusten väliseen ristiriitaan työssään päivittäin. Miten hän jaksaa jatkuvassa ristiriidassa. Vai voisiko asiat nähdä toisin? Tunnistatko haasteet tai haluatko muuten pohtia arkirealiteettien ja arvojen välistä suhdetta? Silloin tämä työpaja on juuri sinulle.

Mitä tapahtuu huomenna vastuullisuudelle?  (työpaja)
Jukka Manninen

Miten megatrendit vaikuttavat yrityksiin? Mitkä ovat vastuullisuuden kymmenen käskyä? Miksi vastuullisuus tuntuu liian usein päälle liimatulta? Tule mukaan tutkimusjohtaja Jukka Mannisen työpajaan, jossa käsitellään, miten vastuullisuus on muuttunut, miten vastuullisuudesta voi tehdä yrityksen kilpailuedun ja ketkä edelläkävijät ovat siinä jo onnistuneet. Ensimmäiset 20 osallistujaa saavat työpajasta Mannisen vuonna 2016 ilmestyneen kirjan: Mitä tapahtuu huomenna vastuullisuudelle.

Vastuullinen johtajuus metsäalalla (työpaja)
Asiantuntijoina Timo Lehesvirta ja Terhi Koipijärvi. Pajaa johdattelee Anna Haavikko.

Keskustelu metsien käytön kestävyydestä on käynyt biotalouden nousun myötä kuumana. Erilaiset tarpeet voivat välillä asettua vastakkain ja tällaisissa tilanteissa vaaditaan vastuullista johtajuutta. Onko metsien käyttö Suomessa vastuullista ja miten erilaisia konfliktitilanteita metsäalalla johdetaan? Mistä löytyvät parhaat korvasienipaikat tai miten huomioidaan metsässä liikkujat? Tule kuulemaan ja keskustelemaan vastuullisesta metsien käytöstä ja samalla eettisestä johtajuudesta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Vain tulos ratkaisee vai ratkaiseeko? (työpaja)
Sirpa Korkatti

Onko keinoilla väliä, kunhan haluttu tulos saavutetaan? Tai kun johdettavien joukko suhtautuu asiaan intohimolla, miten johtaja varmistaa että pysytään oikeilla reiteillä? Entä kun tavoitteessa on kiinni koko elämä? Johtamisen problematiikkaa ja ratkaisuja eettisestä näkökulmasta pohditaan ja etsitään yhdessä työpajassa, jossa kovimmalla äänellä huutava ei välttämättä voita.

Onko alkuperäiskansalla oikeuksia? (työpaja)
Tuomas Aslak Juuso

Maailmassa on noin 370 miljoonaa alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä. He elävät noin 90 eri valtion alueella. Saamelaiset ovat Suomen ja Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. He elävät Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisimmilla alueilla. Yhteensä heitä arvioidaan olevan 80 000. Suomessa saamelaisia on noin 10 000. Alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva sopimus solmittiin YK:n alaisessa työjärjestössä vuonna 1989. Suomi ei kuitenkaan ole ratifioinut sopimusta. Erityiseksi haasteeksi ovat muodostuneet saamelaisuuden maaoikeus- ja luonnonvarakysymykset. Mitä saamelaiset itse ajattelevat asemastaan Suomessa? Alkuperäiskansojen oikeuksista keskusteluttaa Saamelaiskäräjien varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

 

Osion 2 Puhujat, paneeli ja työpajat

Arvot johtamiset kulmakivinä  (puhe 3, osallistutaan yhdessä paneelin kanssa)
Kimmo J. Lipponen

Mikä on arvojen rooli johtamisessa? Kuinka sovittaa yhteen yhteiskunnallisia ja taloudellisia arvoja yritystoiminnassa? Millaista on eettinen ja vastuullinen johtaminen?

Eettinen johtajuus (paneeli, osallistutaan yhdessä puheen 3 kanssa)

Eettisen johtajuuden teema-alueen puhujat piispa Irja Askola, toimialajohtaja Tommi Laitio ja toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen pohtivat millaista on eettinen johtajuus nyky-Suomessa. Mikä merkitys on arvoilla – ja voiko arvoja johtaa?

Kestävän kehityksen johtaminen (työpaja)
Eeva Furman

YK:n Agenda 2030 muodostaa universaalit kestävän kehityksen tavoitteet. Päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka meille kaikille. Kestävä kehitys huomioi ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja talouden näkökulmat. Työpajassa tutustumme kestävän kehityksen päätavoitteisiin ja pohdimme miten voisimme edistää niitä Suomessa ja maailmalla. Keskustelemme myös siitä, millaiset mahdollisuudet kestävän kehityksen etenemiseen on maailmanlaajuisesti, ja millaisia haasteita kestävän kehityksen johtamisessa nousee.

Uutisia eettisesti (työpaja)
Salla Vuorikoski

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Journalistin ohjeet muodostavat eettisen ohjeiston toimittajille. Ohjeilla tuetaan sananvapauden vastuullista käyttämistä. Ohjeiden noudattamista valvoo Julkisen sanan neuvosto. Työpajassa pohditaan mitä voidaan julkaista tai jättää julkaisematta journalistisin perustein. Miten toimittajia painostetaan ja miten siihen tulisi suhtautua?

Vaikeuksien kautta voittoon (työpaja)
Päivi Valkoniemi

Samaria ry on yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö, joka järjestää toimintaa muun muassa pitkäaikaistyöttömille, kuntoutuville alkoholin- ja huumeidenkäyttäjille, ihmiskaupan uhreille ja vailla työtä ja koulutusta oleville nuorille. Järjestö myös ylläpitää tukiasuntoja ja organisoi ruoka-aputyötä. Toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemen työpajassa pohditaan miten johtajan tulisi kohdata erilaisuutta yhteisössä. Miten hyvällä johtamisella tuetaan ihmistä, jolla on ollut päihdeongelmia tai muita henkilökohtaisen elämän kriisejä.

Rauhanvälitys ja johtamisen etiikka (työpaja)
Meeri-Maria Jaarva

Pajassa tutustutaan rauhanvälityksen ja sovittelun perusteisiin ja tarkastellaan johtajuuden eettisiä kysymyksiä niiden kautta. Pitääkö kaikkien kanssa pystyä vuoropuheluun? Onko asioita joita ei voi antaa anteeksi? Mistä asioista voi hakea kompromisseja ja mistä ei? Auttaako arvopohjainen johtajuus luovimaan kansainvälisen diplomatian karikoissa? Lisäksi pohditaan miten vuoropuhelun periaatteita voi soveltaa arjessa.

Responsibility in the Outdoor industry (workshop)
Matthias Aßmann

Outdoor brands manufacture apparel and gear so that people could enjoy the beauty of pure nature. That´s why the industry as a whole pursues new technologies and practises to make as little impact as possible. From raw material sourcing to the end life of a product, industry needs to address environmental challenges and promote the welfare of the people, animals and resources involved in manufacturing apparel, footwear and equipment. In this workshop we look into corporate responsibility issues like supply chain management, animal welfare, chemicals management and social responsibility.

Ovatko valtion metsät suojelua, virkistystä vai taloudellista hyötyä varten? (työpaja)
Antti Otsamo

Suomen luonnon päivän työpajassa pohditaan metsien käyttöön kohdistuvia odotuksia. Miten metsät palvelevat yhtä aikaa luonnonsuojelua, virkistyskäyttöä ja taloudellisen voiton tavoittelua? Miten eri tavoitteita voi yhdistää? Suomalaisten yhteistä valtion metsäomaisuutta hallinnoi Metsähallitus. Sen tytäryhtiö Metsätalous Oy hoitaa liiketoiminnan käytössä olevia valtion metsiä tuottamalla puuta teollisuudelle kestävästi ja kannattavasti. Metsähallituksen liikevaihdosta lähes 90 prosenttia tulee puun myynnistä. Metsätalouden toiminnassa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, porotalous sekä saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen. Metsähallituksen Luontopalvelut- ja Eräpalvelut-yksiköt hoitavat muun muassa luonnonsuojeluun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyviä tehtäviä.

Millaisia ovat tulevaisuuden älykkäät kaupungit? (työpaja)
Maiju Kauko

Megatrendit kuten digitaalisuus ja automatisaatio muokkaavat elämäntapojamme ja urbanisaation myötä suurin osa väestöstämme tulee elämään kaupungeissa. Näistä lähtökohdista lähdemme tässä työpajassa pohtimaan, minkälaisia ovat tulevaisuuden älykkäät ja resurssiviisaat kaupungit. Mitä kaupungit voivat tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen eteen? Mitkä älykkäät palvelut ja tuotteet ovat tulevaisuudessa arkipäivää? Mikä rooli kuluttajalla tulee olemaan? Tule mukaan etsimään vastauksia!

Kohti eettisesti kestävää kiertotaloutta, vai onko sitä edes? (työpaja)
Matti Tähtinen

Kiertotalous mahdollistaa resurssien kokonaisvaltaisen ja tehokkaamman käytön. Tuotantotapojen, -paikan ja tuotteiden korvaaminen palveluilla muuttaa yhteiskuntaa ja sen rakenteita. Tule pohtimaan miten kauas kiertotalous ylettää vaikutuksensa ja ovatko vaikutukset aina eettisesti kestäviä. Mistä voimme joustaa ja mistä emme? Kuka muutosta johtaa?