Minkä teeman valitset?

Johtajatulille on valittu viisi seminaariohjelman teema-aluetta, joissa käsitellään johtamisaiheita niin vapaaehtoisorganisaatioissa kuin työelämässäkin. Teema-alueet ovat kukin oma laaksonsa ja lauantain iltapäivän ohjelman ajaksi jokainen osallistuja valitsee itselleen oman laakson, johon osallistuu. Kussakin laaksossa on mahdollisuus kuunnella puhujia tai osallistua työpajoihin.

Työpajoja on kahdessa osiossa, ja jokainen osallistuja valitsee itselleen kumpaakin oman mielenkiintonsa mukaan sopivan työpajan. Molemmat työpajat on valittava samasta teema-alueesta. Työpajojen toteutusmuodot voivat olla muutakin kuin katoksen alla työstämista, luvassa on muun muassa vaellus- sauna- ja melontatyöpajoja. Työpajonen lisäksi laaksoissa kuullaan myös  puheita ja paneelikeskusteluja.

 Parempaa johtajuutta teeman alla pohditaan hyvää johtajuutta sen eri näkökulmista; Miten  paremmalla johtajuudella saa yrityksen, partiolippukunnan tai koko Suomen kukoistamaan? Mistä luottamus syntyy? Miten innostusta johdetaan ja rohkeutta ruokitaan? Miten arvot huomioidaan johtamisessa? Miten digitaalisuus muuttaa johtamista?

Kovaa osaamista teemassa pohditaan sitä, mitä partio tai muut harrastukset opettavat työelämään varten.  Siellä esimerkiksi pohditaan miten partio valmentaa yrittäjäksi, voidaan hioa cv:tä ja mietitään mitenkä omia ei työelämässä hankittuja taitoja voidaan tehdä näkyväksi; Miten partio on valmentanut yrittäjyyteen tai opettanut organisointikykyä? Miten partiossa oppii Lean johtamista? Miten partiossa opitut taidot näkyvät CV:ssäni? Miten osaamismerkkiä anotaan?

Tulevaisuuden tekijä teemassa pohditaan ja kehitetään niitä taitoja, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, oli sitten kyse ihmisten johtamisesta tai teknologian ymmärtämisestä. Siellä esimerkiksi keskustellaan robotisaatiosta, digitalisaatiosta tai vaikkapa itsensä johtamisen taidoista. Miten digitalisaatio muuttaa työelämää? Miten tukea organisaatioiden uudistumista ja kehittymistä? Miten minä rohkaistuisin kokeilemaan uusia asioita?

Eettinen johtajuus teema koskettaa meitä kaikkia joka päivä. Sen teeman alla juhlitaan Suomen luonnon päivää ja pohditaan niin ihmisten johtamista kuin arjessa tehtäviä valintoja.  Miten yritykset ja yhteisöt voivat kantaa oman kortensa kekoon yhteiskuntavastuun näkökulmasta? Miten arvot näkyvät johtamisen kulmakivinä? Voiko arvojen vastaisesta toiminnasta irtisanoa?

Vapaaehtoisten johtaminen teemassa tehdään ristipölytystä toisten vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa ja pureudutaan arjen johtamiseen monelta eri näkökulmalta. Maailma muuttuu, pitääkö vapaaehtoistoiminnan muuttua? Miten konflikteja voidaan hallita?  Saako vapaaehtoistoiminnassa olla kunnianhimoa? Miten mentorointi auttaa jaksamaan arjessa?

Kaikki laaskot ovat varmasti antoisia kokemuksia, ja huippupuhujia on jokaisessa teemassa. Kannattaa ennakkoluulottomasti valita aiheet oman mielenkiinnon ja oman johtamisen kehittämisen mukaan.